REGULAMIN

Sklep Internetowy "Karo" działający pod adresem www.sklep.zbkaro.pl, prowadzony jest przez "Zakład Bieliźniarski KARO Katarzyna Kosakowska-Cybulska" z siedzibą w Rumi, ul. Kosynierów 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej RP, na podstawie Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. NIP: numer 958-086-80-61. Regon numer: 191482752.

1. Sklep Internetowy "Karo" prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. W celu utworzenia konta Klienta, należy dokonać rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny. Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail i znane sobie tylko hasło. Opcjonalnie datę urodzin. Do założenia konta, Klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w ramach procesu rejestracji, zamawiania i wysyłki oraz na warunki i Politykę Prywatności. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez subskrypcję naszego newslettera. O celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych, informujemy w Polityce Prywatności.

3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Zamówienia można dokonać poprzez wcześniej założone konto Klienta, bez rejestracji Klienta, tzw. szybkie zakupy lub zakładając nowe konto. W formularzu zamówienia oprócz danych podanych w punkcie 2 Regulaminu, Klient podaje adres dostawy oraz numer telefonu. Następnie Klient wybiera opcje dostawy, a po zapoznaniu się z warunkami niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowaniu, wybiera metodę płatności. Na końcu formularza, Klient zostaje poinformowany o wybranych opcjach i o łącznej cenie zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie "Potwierdzam zamówienie". Po złożeniu zamówienia, przesyłane jest na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest naszym oświadczeniem o przyjęciu oferty, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia (płatność "za pobraniem", płatność on-line) lub od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu (płatność przelewem tradycyjnym).

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy w przypadku kuriera DPD - 1 dzień roboczy, InPost Paczkomaty 1-2 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: - przy odbiorze: należność pobiera kurier lub paczkomat, - przelewem bankowym na konto sklepu, - przelew on-line Przelewy24. W przypadku płatności Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. W przypadku przelewu bankowego (przedpłata), Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie, Sklep ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sklep prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurirskiej DPD i Inpost Paczkomaty. Koszt wysyłki w zależności od ilości zakupionego towaru, wyboru paczki oraz formy płatności, podany jest w dziale Informacje, zakładka Wysyłka.

12. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Kuriera spisania właściwego protokołu.

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Dowodem zakupu jest paragon, dołączany do przesyłki z towarem lub na życzenie klienta faktura VAT.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane w momencie rejestracji w sklepie internetowym „Karo”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). Zasady ochrony Danych Osobowych zostały przedstawione w Polityce Prywatności.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. W tym celu w ciągu tych 14 dni, Klient zobowiązany jest powiadomić pisemnie nasz sklep o odstąpieniu od umowy wypełniając Oświadczenie i Formularz Zwrotu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą w ciągu 14 dni od daty złożenia powyższego oświadczenia. Sklep zwróci wówczas wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien powiadomić o tym sklep oraz odesłać go przesyłką pocztową na adres "Zakład Bieliźniarski KARO" ul. Kosynierów 25, 84-230 Rumia. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

18. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sklep poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku, z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed 25.05.2018 zastosowanie ma pkt. 18.


Akceptuję

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej.